Klimatizace FUJITSU

Klimatizace FUJITSU jsou v ČR velmi populární a jsou úspěšně instalovány nejen v bankách, obchodních a výrobních firmách, ale i v domácnostech. Jednotky jsou dodávány také do obytných a technologických kontejnerů.

Portfolio produktů FUJITSU plně pokrývá požadavky na kvalitní řešení klimatizační techniky, a to s velmi výrazným zohledněním dopadu na životní prostředí, což je jedním z pilířů celého spektra produktů.

Ceník Fujitsu

Asy07_14luAo_07_09_f_2