Podstropní klimatizace Fujitsu

  • Flexibilní instalace - několik možností instalace podle rozvržení místností
  • Dvojitý automatický pohyb lamel - kombinace pohybu lamel vpravo/vlevo a nahoru/dolů umožní trojrozměrné řízení směřevání vzduchu
  • Ohřev vzduchu i při -15°C
  • Přívod čerstvého vzduchu - je možné připojit volitelné potrubí pro přívod čerstvého vzduchu
  • Spánkový časovač - mikropočítat postupně mění teplotu v místnosti, aby byly vytvořeny příjemné podmínky pro spánek
  • Označení filtru - Jednotka indikuje potřebu čištění filtru

Přehled jednotlivých podstropních tupů: